Polityka Cookies

FIBRAN d.o.o.
Kočevarjeva ulica 1 
8000 Novo mesto 
Slovenija
fibran@fibran.si 

 

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania stron internetowych, jak również w celu dostarczenia informacji właścicielom strony.

Poniższa tabela wyjaśnia, jakich plików cookie używamy i dlaczego.

Cookie

Name

Purpose

Cookie banner

eucookie

Ten plik cookie jest używany do kontrolowania wyglądu banera informującego o ciasteczkach. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający kliknie na przycisk „Nie pokazuj ponownie tej wiadomości”.

 

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Te pliki cookie są używane do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających. Używamy tych informacji do sporządzania raportów oraz do ulepszania strony. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, skąd odwiedzający trafili na stronę i jakie strony odwiedzili.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z zasadami prywatności w Google.

ID sesji PHP

PHPSESSID

Ten plik cookie jest niezbędny do działania strony. Jest on ustawiony w celu zapamiętania języka naszej strony internetowej. Ten plik cookie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie YouTube

 

Zamieszczamy filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube, korzystając z trybu prywatności YouTube. Tryb ten może powodować zapisywanie plików cookie na komputerze użytkownika po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube, ale YouTube nie przechowuje informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w przypadku odtwarzania osadzonych filmów w trybie ochrony prywatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie YouTube z informacjami na temat osadzania filmów. 
 

 

Anonimowe przeglądanie stron internetowych FIBRAN

 

FIBRAN nie gromadzi za pomocą plików cookie żadnych danych osobowych ani informacji związanych z konkretną osobą. Zbierane informacje są gromadzone za pomocą identyfikatora cookie (numer składający się z ok. 20 znaków) oraz identyfikatora kraju. Oznacza to, że FIBRAN może korzystać jedynie z danych statystycznych, które odnoszą się do grup ludzi, ale w żaden sposób nie będzie w stanie zidentyfikować żadnej osoby, informacji lub aktywności na stronie związanej z daną osobą.

Dane osobowe są zbierane wyłącznie za pomocą formularzy na stronie, w których użytkownik aktywnie wprowadza informacje i wysyła je do FIBRAN. W tym przypadku FIBRAN respektuje i przestrzega prawa i przepisów dotyczących gromadzenia i przechowywania danych osobowych.

Możesz zrezygnować z plików cookie (przeczytaj więcej w sekcji „Jak blokować i unikać plików cookie”). W ten sposób jesteście Państwo całkowicie anonimowi dla firmy FIBRAN i narzędzia Google Analytics, z którego korzystamy.

 

Ogólna definicja pliku cookie

 
Plik cookie, znany również jako HTTP cookie, webcookie lub cookie przeglądarki, jest używany przez stronę źródłową do wysyłania informacji do przeglądarki użytkownika, a następnie do zwracania ich przez przeglądarkę do strony źródłowej. Informacje te mogą być wykorzystywane do uwierzytelniania, identyfikacji sesji użytkownika, preferencji użytkownika, zawartości koszyka na zakupy lub czegokolwiek innego, co można osiągnąć poprzez przechowywanie danych tekstowych na komputerze użytkownika.
 

Do czego wykorzystywane są zebrane informacje?

 

Informacje zebrane za pomocą plików cookie są używane, aby pomóc firmie FIBRAN w zrozumieniu odwiedzających i ich zaangażowania na stronie. Wszystkie informacje są anonimowe, ale śledzą trendy, takie jak strumień kliknięć użytkowników.

Informacje dostarczane przez użytkownika, które wymagają od niego aktywnej rejestracji, są wykorzystywane do wysyłania żądanych informacji, takich jak informacje o produktach, informacje finansowe i informacje o pracy. 

 

Pliki cookie związane z reklamą i ukierunkowaniem

 
Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy oraz do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony internetowej. Zapamiętują one, że odwiedzili Państwo daną stronę internetową i informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Dość często ciasteczka analityczne lub reklamowe będą powiązane z funkcjonalnością strony dostarczaną przez inną organizację.
 

Jakie informacje są gromadzone?

 

FIBRAN NORD d.o.o. gromadzi dwa rodzaje informacji ze swoich stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookie oraz informacje dostarczane przez użytkowników, którzy wypełniają różne formularze w celu uzyskania dodatkowych informacji, zamówień próbek itp.

Informacje zbierane przez pliki cookie są zdefiniowane przez Google Analytics i są to informacje takie jak:

 • Czas bieżącej wizyty na stronie.
 • Czy i kiedy strona była ostatnio odwiedzana przez użytkownika.
 • Z jakiej strony użytkownik trafił na stronę FIBRAN (należy pamiętać, że pliki cookie witryn wewnętrznych nie wymieniają informacji między sobą).
 • Adres IP, który ponownie jest używany do identyfikacji informacji takich jak kraj, stan, miasto (jest to znane jako geolokalizacja IP). Plik cookie nie zbiera informacji takich jak imię i nazwisko, e-mail lub inny adres lub informacje rozliczeniowe.
 • Również Warunki korzystania z usługi Google Analytics wyraźnie zabraniają wszelkim klientom Google Analytics zbierania informacji, które kojarzą dane osobowe z informacjami Google Analytics.

Informacje podawane przez użytkowników różnią się w zależności od przeznaczenia poszczególnych formularzy. Należy pamiętać, że formularze te są tworzone zgodnie z globalnym i lokalnym prawem i przepisami.

 
Ochrona danych osobowych
 

FIBRAN zapewnia, że wszystkie informacje o użytkowniku są przechowywane zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi prawami i przepisami. Informacje zbierane za pomocą plików cookie są przechowywane przez Google. Przeczytaj więcej o Polityce Prywatności Google.

 

Jak blokować i unikać plików cookie

 
Internet Explorer:
 1. W przeglądarce przejdź do menu Narzędzia i wybierz Opcje internetowe>Prywatność>Zaawansowane.
 2. Kliknij przycisk Zastąp automatyczną obsługę plików cookie.
 3. Określ, w jaki sposób program Internet Explorer ma obsługiwać pliki cookie z witryn innych wewnętrznych i witryn innych firm (witryna inna niż aktualnie przeglądana).
 4. Aby zawsze zezwalać na zapisywanie plików cookie na komputerze, kliknij przycisk Akceptuj.
 5. Aby nigdy nie zezwalać na zapisywanie plików cookie na komputerze, kliknij przycisk Blokuj.
 6. Aby wyświetlić pytanie, czy chcesz zezwolić na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, kliknij przycisk Zapytaj. 

Aby zawsze zezwalać na zapisywanie plików cookie sesji (plików cookie, które zostaną usunięte z komputera po zamknięciu przeglądarki Internet Explorer) na komputerze, kliknij opcję Zawsze zezwalaj na pliki cookie sesji.

 

Google Chrome:
 • Kliknij przycisk klucza na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz Opcje (Preferencje na komputerach Mac i Linux; Ustawienia na Chromebooku).
 • Kliknij kartę Pod maską.
 • Kliknij Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia treści kliknij kartę Pliki cookie:
Usuwanie plików cookie
 1. Kliknij przycisk Wszystkie pliki cookie i dane witryny, aby otworzyć okno dialogowe Pliki cookie i inne dane.
 2. Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij przycisk Usuń wszystko w dolnej części okna dialogowego.
 3. Aby usunąć określony plik cookie, wybierz witrynę, która go wydała, a następnie plik cookie i kliknij przycisk Usuń.
Domyślne blokowanie plików cookie
 1. Zablokuj wszystkie pliki cookie: Wybierz opcję „Zablokuj witrynom możliwość ustawiania jakichkolwiek danych”. Pamiętaj, że wybranie tego ustawienia uniemożliwi działanie większości witryn, które wymagają zalogowania się. Po zablokowaniu pliku cookie w pasku adresu pojawi się przycisk.
 2. Blokuj tylko pliki cookie innych firm: Zaznacz pole wyboru „Ignoruj wyjątki i blokuj ustawianie plików cookie innych firm”. Nawet jeśli dodałeś witrynę do listy Wyjątki i zdecydowałeś się zezwolić na jej pliki cookie, pliki cookie innych firm nie będą akceptowane, jeśli to pole wyboru jest zaznaczone.
Domyślnie zezwalaj na pliki cookie
 1. Upewnij się, że opcja „Zezwalaj na ustawianie danych lokalnych” jest zaznaczona, aby zezwolić na pliki cookie zarówno innych firm, jak i innych podmiotów.
 2. Jeśli chcesz akceptować tylko pliki cookie innych firm, zaznacz pole wyboru „Blokuj wszystkie pliki cookie innych firm bez wyjątku”.
Rób wyjątki dla plików cookie z określonych witryn lub domen

Aby określić sposób obsługi plików cookie dla kilku określonych witryn lub domen, kliknij opcję Zarządzaj wyjątkami. Aby dodać regułę w wyświetlonym oknie dialogowym Wyjątki dotyczące plików cookie i danych witryny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pole „Dodaj nowy wzór wyjątku” i wprowadź nazwę domeny, dla której chcesz utworzyć wyjątek.
 2. Aby utworzyć wyjątki dla całej domeny, wstaw [*.] przed nazwą domeny (np. [*.]google.com).
 3. Można również określić adres IP, adres IPv6 lub adres URL inny niż HTTP.
 4. Użyj menu, aby wybrać, czy witryna może ustawiać pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję Tylko sesja, jej pliki cookie są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki.
 5. Za pomocą tego okna dialogowego można również edytować lub usuwać wyjątki.
Safari
  1. Wybierz Safari ->Preferencje.
  2. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Bezpieczeństwo.
  3. Safari wyświetli ustawienia preferencji.
  4. Wybierz sposób akceptowania plików cookie za pomocą tych przycisków:
  • Nigdy: Całkowicie blokuj pliki cookie.
  • Zawsze: Akceptuj wszystkie pliki cookie.
  • Tylko z witryn, do których przechodzisz: Opcja domyślna, która pozwala witrynom działać poprawnie bez zezwalania na zasypanie niedozwolonymi plikami cookie.
  1. Aby wyświetlić pliki cookie znajdujące się aktualnie w systemie, kliknij przycisk Pokaż pliki cookie.
  2. Witryna, która używała tego pliku cookie, zapomni wszelkie informacje, które przechowywała w pliku, co oznacza, że być może będziesz musiał ręcznie załatwić pewne sprawy, takie jak podanie hasła na stronie, które wcześniej było odczytywane automatycznie z pliku cookie.
  3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zapisać zmiany.