FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk

FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk
FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
22/05/2019
FIBRANxps KOTNIK
FIBRANxps KOTNIK
23/05/2019
FIBRANxps KOTNIK
FIBRANxps KOTNIK
23/05/2019
FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk
FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
22/05/2019

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk to jednostronnie samoprzylepna hydroizolacja bitumiczna z dodatkową ochroną przed przedostawaniem się radonu do wnętrza budynku. Stanowi ona element systemu poduszki fundamentowej ANTI RADON.

 

Zalecane zastosowanie

  • Hydroizolacja bitumiczna do ochrony przed wysokimi wodami gruntowymi i wilgocią
  • Paroizolacja bitumiczna
  • Jednostronnie samoprzylepna membrana bitumiczna do łączenia dwóch warstw XPS w systemie poduszki fundamentowej SEISMIC — w połączeniu wyłącznie z produktem FIBRANhydro SEISMIC 1,8sk/sk