DACH PŁASKI NIEUŻYTKOWY

Powinien być wytrzymały i łatwy w konserwacji. Dostęp do urządzeń systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, które zwykle montuje się na powierzchni dachu, musi być możliwy bez ryzyka uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej.

Zwykle dachy płaskie nieużytkowe są dociążane warstwą żwiru, który dodatkowo chroni warstwy znajdujące się poniżej przed słońcem i nadmiernymi wahaniami temperatury. Jeżeli tego typu dach jest izolowany termicznie za pomocą twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego o strukturze zamkniętych komórek, pracownicy serwisowi mogą mieć swobodny dostęp do każdej powierzchni dachu bez ryzyka uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej lub termoizolacyjnej.
Wskazówka: wytrzymałość płaskiego dachu dociążanego żwirem może zostać zwiększona, jeśli ochronimy pionową hydroizolację przed działaniem promieniowania UV i wahaniami temperatury, przykrywając ją izolacją termiczną.

Systemy

System OPTIMO

Dachy OPTIMO to dachy płaskie z optymalnie zaplanowanymi warstwami, w których zamiast ciężkiego betonu spadkowego do osiągnięcia wymaganego nachylenia stosuje się spadkowe płyty termoizolacyjne FIBRANxps.

System został zaprojektowany z myślą o redukcji obciążenia dachu płaskiego, gdyż jego spad jest uzyskiwany za sprawą produktu FIBRANxps INCLINE — specjalnych spadkowych płyt termoizolacyjnych. Ponadto izolowana termiczne warstwa spadkowa zwiększa całkowity opór cieplny systemu.

System CLASSIC

Tradycyjny dach płaski, w którym wymagany spadek osiąga się za pomocą betonu spadkowego.

Zaletą tradycyjnego systemu dachu płaskiego jest to, że hydroizolacyjne pasy bitumiczne można zgrzewać bezpośrednio na warstwie betonu spadkowego. Jego wadą natomiast jest duże obciążenie ze strony warstwy spadkowej oraz większa grubość. Zasadniczo beton spadkowy musi mieć co najmniej 5 cm grubości od strony odprowadzania wody. W nowocześniejszym systemie OPTIMO używa się spadkowych płyt termoizolacyjnych zamiast ciężkiego betonu.

System PLUS

Istniejący dach płaski można poddać renowacji, ulepszając go za pomocą systemu PLUS. Dodaje się wówczas warstwę izolacji termicznej. Opcjonalnie lub wedle potrzeb kładzie się nową warstwę hydroizolacyjną lub koryguje się nachylenie.

Istniejący dach płaski z niedostateczną izolacją termiczną można skutecznie ulepszyć, zwiększając jego wydajność energetyczną dzięki dodatkowej warstwie izolacji termicznej. Po zerwaniu górnych warstw dachu instaluje się płyty termoizolacyjne na warstwie hydroizolacyjnej, a następnie montuje się dwupoziomowy system odprowadzania wody dachu płaskiego odwróconego. Warstwa końcowa to już kwestia wyboru i zależy głównie od naszego sposobu wykorzystania powierzchni dachowej. Jednakże ulepszenie to jest możliwe, jeśli warstwa hydroizolacyjna jest nienaruszona. W innym wypadku przed ulepszeniem wydajności energetycznej dachu konieczna jest jego renowacja.