PŁYTA PARKINGOWA

Dodatkowy parking i podjazdy — prawdziwie dobrze wykorzystana przestrzeń.

We współczesnych projektach parkingi dachowe oraz w inny sposób wykorzystane powierzchnie dachu płaskiego przyjęto już za normę. Na pierwszy rzut oka zwyczajnie wyglądające parkingi mogą nawet nie wyglądać na zaadaptowane dachy płaskie. Taką właśnie ma moc dobrej architektury i dobrej integracji konstrukcji z istniejącą przestrzenią. W tego typu dachach izolacja termiczna nie tylko redukuje straty ciepła klimatyzowanych przestrzeni poniżej, ale chroni również spodnią warstwę hydroizolacyjną przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku cienkich warstw nawet minimalna izolacja termiczna pozwoli zapobiec nagromadzeniu się kondensatu na dachu w przestrzeniach nieogrzewanych, nadal chroniąc warstwę hydroizolacyjną. Wybór izolacji termicznej musi odzwierciedlać przewidywane obciążenia. W zależności od rozmiarów obciążenia oraz rodzaju warstwy końcowej, która znacząco wpływa na rozkład obciążenia, należy zainstalować izolację termiczną o wysokiej (500 kPa) lub bardzo wysokiej (700 kPa) wytrzymałości na ściskanie.

Systemy

System OPTIMO

Dachy OPTIMO to dachy płaskie z optymalnie zaplanowanymi warstwami, w których zamiast ciężkiego betonu spadkowego do osiągnięcia wymaganego nachylenia stosuje się spadkowe płyty termoizolacyjne FIBRANxps.

System został zaprojektowany z myślą o redukcji obciążenia dachu płaskiego, gdyż jego spad jest uzyskiwany za sprawę produktu FIBRANxps INCLINE - specjalnych spadkowych płyt termoizolacyjnych. Ponadto izolowana termiczne warstwa spadkowa zwiększa całkowity opór cieplny systemu. .

System CLASSIC

Tradycyjny dach płaski, w którym wymagany spadek osiąga się za pomocą betonu spadkowego.

Zaletą tradycyjnego systemu dachu płaskiego jest to, że hydroizolacyjne pasy bitumiczne można zgrzewać bezpośrednio na warstwie betonu spadkowego. Jego wadą natomiast jest duże obciążenie ze strony warstwy spadkowej oraz większa grubość. Zasadniczo beton spadkowy musi mieć co najmniej 5 cm grubości od strony odprowadzania wody. W nowocześniejszym systemie OPTIMO używa się spadkowych płyt termoizolacyjnych zamiast ciężkiego betonu.