ZIELONY DACH PŁASKI

Zielona oaza w środowisku miejskim — zielony dach płaski to zarówno azyl dla mieszkańców, jak i lepszy mikroklimat i stabilność temperatury dachu.

Na zielonym dachu można hodować rośliny różnych gatunków oraz o różnych wysokościach. Dzisiaj zielone dachy to nowoczesne, naturalne rozwiązanie oraz krok dla mieszkańców terenów miejskich ku lepszemu kontaktowi z naturą, nawet w dużych aglomeracjach.

Poza świetnym wyglądem zielone dachy osłaniają i chronią budynek przed niepożądanymi wahaniami temperatury. Ich powierzchnie mogą być wykorzystywane jako kwietniki lub ogródki warzywne.

Powszechnie przyjęte wytyczne dotyczące planowania, budowy i konserwacji zielonych dachów płaskich zostały kompleksowo opisane w niemieckiej normie FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.). Zgodnie z nią zielone dachy dzielimy na różne rodzaje.

RÓŻNE POWIERZCHNIE DACHÓW ZIELONYCH

„Dachy zielone dzielą się na trzy różne typy zależnie od ich zastosowania, czynników konstrukcyjnych oraz metody używanej do ich wykonania. Odgrywają one kluczową rolę w ustaleniu zarówno rodzajów roślin, jak i tego, jak roślinność ma wyglądać:

  • Roślinność intensywna
  • Roślinność półintensywna
  • Roślinność ekstensywna

Każdy z tych typów obejmuje wiele różnych form upraw, zapewniając bezproblemową możliwość zmiany oraz rozróżniania poszczególnych miejsc. W odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskano na podstawie nauk o roślinach, istnieją pewne kryteria, których można użyć do rozróżniania między tymi trzema rodzajami roślinności.” (Źródło: FLL)

Systemy

System OPTIMO

Dachy OPTIMO to dachy płaskie z optymalnie zaplanowanymi warstwami, w których zamiast ciężkiego betonu spadkowego do osiągnięcia wymaganego nachylenia stosuje się spadkowe płyty termoizolacyjne FIBRANxps.

Um die Belastung des Flachdachs zu verringern, wird in der OPTIMO Dachlösung das schwere und dickschichtige Gefällebeton durch FIBRANxps INCLINE - leichte und schlanke Gefälledämmplatten ersetzt, die sich auch günstig auf den Wärmewiderstand des Bauwerks auswirken.

System CLASSIC

Tradycyjny dach płaski, w którym wymagany spadek osiąga się za pomocą betonu spadkowego.

Zaletą tradycyjnego systemu dachu płaskiego jest to, że hydroizolacyjne pasy bitumiczne można zgrzewać bezpośrednio na warstwie betonu spadkowego. Jego wadą natomiast jest duże obciążenie ze strony warstwy spadkowej oraz większa grubość. Zasadniczo beton spadkowy musi mieć co najmniej 5 cm grubości od strony odprowadzania wody. W nowocześniejszym systemie OPTIMO używa się spadkowych płyt termoizolacyjnych zamiast ciężkiego betonu.

System PLUS

Istniejący dach płaski można poddać renowacji, ulepszając go za pomocą systemu PLUS. Dodaje się wówczas warstwę izolacji termicznej. Opcjonalnie lub wedle potrzeb kładzie się nową warstwę hydroizolacyjną lub koryguje się nachylenie.

Istniejący dach płaski z niedostateczną izolacją termiczną można skutecznie ulepszyć, zwiększając jego wydajność energetyczną dzięki dodatkowej warstwie izolacji termicznej. Po zerwaniu górnych warstw dachu instaluje się płyty termoizolacyjne na warstwie hydroizolacyjnej, a następnie montuje się dwupoziomowy system odprowadzania wody dachu płaskiego odwróconego. Warstwa końcowa to już kwestia wyboru i zależy głównie od naszego sposobu wykorzystania powierzchni dachowej. Jednakże ulepszenie to jest możliwe, jeśli warstwa hydroizolacyjna jest nienaruszona. W innym wypadku przed ulepszeniem wydajności energetycznej dachu konieczna jest jego renowacja.