DACHY SPADZISTE

Zasadniczo dachy spadziste mają za zadanie chronić budynek przed warunkami atmosferycznymi.

Ze wszystkich elementów budynku dach spadzisty stanowi jego największą powierzchnię narażoną na promieniowanie słoneczne, wysokie wahania temperatur oraz promieniowanie nieba nocnego. Należy zatem poświęcić dużo uwagi na wybór odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej grubości izolacji termicznej oraz sekwencji kładzenia systemu dachowego zgodnie ze specyfikację wybranego rozwiązania dachowego. Z projektowego punktu widzenia dachy spadziste dzieli się na jednospadowe i wielospadowe, natomiast z punktu widzenia konstrukcyjnego na dachy szkieletowe i dachy masywne.

ROZWIĄZANIA DACHÓW SPADZISTYCH

Poniżej rozwiązania dachowe podzielono według rodzajów konstrukcji — dachy masywne (np. betonowe płyty dachowe) oraz dachy szkieletowe (np. konstrukcja dachu z drewnianych belek).