Dach masywny

Zwykle dachy masywne mają formę płyty betonowej z wypełnieniami z cegieł lub elementów z drewna warstwowego.

W Słowenii dachy spadowe z płyt betonowych są typowe dla regionu przybrzeżnego. W zależności od siły wiatru izolację termiczną albo się przykleja, albo mocuje za pomocą kotew do płyty betonowej. Aby zmniejszyć nadmierne przegrzewanie w okresie letnim, dachy spadziste w obszarach przybrzeżnych zawsze powinny być wentylowane.

System dachu masywnego