Elewacje okładzinowe

W przypadku elewacji okładzinowych warstwa końcowa jest — po wykonaniu izolacji termicznej — przyklejana lub w inny sposób mocowana do ściany zewnętrznej.

Elewacje okładzinowe należą do elewacji ETICS (External Insulation Composite System). Chociaż kładzie się je tak jak licówkę, warstwy kleju, siatki wzmacniającej i kotwy muszą być dokładnie obliczone zgodnie z rodzajem i obciążeniem wywieranym przez materiał okładzinowy. Elewacje okładzinowe są bardzo atrakcyjne, ale wymagają precyzyjnego montażu. Obok doświadczenia kluczowym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie wytrzymałej elewacji jest dogłębna wiedza na temat materiałów.

Można użyć różnych materiałów okładzinowych, wśród których popularność zyskuje kamień naturalny z uwagi na jego efekt architektoniczny. Jednakże wymaga on odpowiedniego mocowania i właściwych dylatacji podczas kładzenia. Elewacje okładzinowe bez dylatacji są ograniczone co do wysokości i pola powierzchni, zależnie od rodzaju i grubości materiału okładzinowego. Jeśli chodzi o izolację termiczną, używać można wyłącznie izolacji o odpowiedniej adhezji oraz wytrzymałości na ściskanie, takiej jak FIBRANxps ETICS BT-I.

System elewacji okładzinowej

  • kamień naturalny

  • klej do zastosowań zewnętrznych

  • FIBRANxps ETICS BT-I
  • klej do zastosowań zewnętrznych

  • ściana zewnętrzna

  • otynkowanie