Fundamenty ławowe i punktowe

Do niedawna większość budynków mieszkalnych i innych na gruntach o wystarczającej nośności budowano na fundamentach ławowych lub punktowych..

Poprzez ściany i kolumny fundamenty ławowe i punktowe podtrzymują ciężar budynku i przenoszą go poprzez szerszą podstawę fundamentów na utwardzoną glebę. Zwykle dla ułatwienia konstrukcji podstawa fundamentów ma przekrój prostokąta. Z uwagi na wysokie napięcia pod podstawą fundamentów spowodowane przenoszeniem ciężaru budynku na stosunkowo niewielkiej powierzchni, izolacji termicznej nigdy nie instaluje się pod fundamentami, aby uniknąć mostków termicznych i rozwoju pleśni. Jednakże instaluje się ją na wszystkich pozostałych stronach fundamentów. Niemniej dochodzi do przerwania obudowy termicznej.

W przypadku budynków o bliskim zeru zapotrzebowaniu na energię wymagana jest ciągła obudowa termiczna. Preferowana jest zatem płyta fundamentowa, gdyż można ją izolować termicznie od spodu.

System w przypadku stropu samonośnego na podłożu gruntowym z ławami fundamentowymi

  • warstwa końcowa (np. płytki)

  • jastrych cementowy

  • izolacja akustyczna — folia z pianki polietylenowej

  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolacja

  • wylewka betonowa samopoziomująca

  • warstwa poziomująca

  • żwir

  • utwardzony grunt