PODUSZKA FUNDAMENTOWA

Poduszka fundamentowa przeznaczona do wydajnych energetycznie budynków.

Poduszka fundamentowa to system składający się ze zbrojonej betonowej płyty fundamentowej, izolacji termicznej i hydroizolacji. Wszystkie jej warstwy są na stałe połączone w jedną całość.

Współczesne wydajne energetycznie budynki buduje się bez mostków termicznych. Oznacza to, że cały budynek jest chroniony ciągłą i wytrzymałą obudową termoizolacyjną. Istotnym elementem obudowy ochronnej jest poduszka fundamentowa.

Do takich wymagających zastosowań izolacja termiczna musi być przetestowana i zatwierdzona do użytku przy stałych obciążeniach, na przykład za pomocą Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA.

System poduszki fundamentowej

Podwójna izolacja termiczna