Pomieszczenia chłodnicze

Przestrzenie chłodnicze stanowią szczególny przykład, w którym izolacji termicznej używa się do zapobiegania wnikania ciepła z cieplejszego otoczenia.

Projektując przestrzenie chłodnicze, szczególną uwagę poświęca się zarówno izolacji termicznej, jak i właściwej kolejności warstw. Z uwagi na skrajne warunki w pomieszczeniu chłodniczym izolacja termiczna musi być niechłonna i nie może tracić z czasem swojej wydajności, natomiast izolacja pod podłogą musi być w stanie wytrzymywać stałe, wysokie obciążenia.  Ponieważ izolacja termiczna z XPS spełnia wszystkie powyższe warunki, można jej używać zarówno do ścian, jak i podłóg. Wytrzymałość na ściskanie izolacji termicznej ustala się według wymaganego obciążenia, na podstawie planowanych procesów wpływających na izolację, a także zgodnie ze szczególnym ułożeniem warstw konstrukcyjnych.