PODŁOGI I SUFITY

Podłogi to wszystkie powierzchnie w budynku, po których można chodzić, a sufity to powierzchnie, które znajdują się ponad naszymi głowami.

Rozważając izolację termiczną podłóg i sufitów, musimy wziąć pod uwagę ich pozycję i przeznaczenie.

Musimy brać pod uwagę przenoszenie dźwięku przez podłogi i sufity, a także zidentyfikować strony zimne i ogrzewane ściany. Wszystko to determinuje odpowiednią kolejność warstw, aby zapewnić zrównoważone przenikanie wilgoci. Tym bardziej jest to istotne w przestrzeniach ogrzewanych, które sąsiadują z przestrzeniami zimnymi lub otoczeniem, a także w pomieszczeniach chłodniczych, w których temperatura musi przez cały czas być na niskim poziomie.

ROZWIĄZANIA PODŁOGOWE I SUFITOWE