Piętro pośrednie

Piętro pośrednie znajduje się między dwoma przestrzeniami ogrzewanymi.

Piętra pośrednie muszą mieć izolacją akustyczną zapobiegającą przenoszeniu dźwięku. W budynkach wielorodzinnych zalecana jest dodatkowa izolacja termiczna, aby zapobiec stratom ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do niezamieszkałych. Często tego typu izolację można użyć jako warstwę instalacyjną do ogrzewania podłogowego.

System piętra pośredniego

  • warstwa końcowa (np. parkiet)
  • jastrych cementowy
  • izolacja akustyczna — folia z pianki polietylenowej
  • FIBRANxps 300-L
  • płyta zbrojona betonowa
  • otynkowanie