Podłogi przemysłowe

Podłogi w halach przemysłowych i produkcyjnych, magazynach, pomieszczeniach chłodniczych i innych przestrzeniach o dużych obciążeniach podłoża są wykonywane w formie stropu samonośnego na podłożu gruntowym. Nazywamy je często po prostu podłogami przemysłowymi.

Podczas gdy podłogi przemysłowe muszą wytrzymywać większe obciążenia, nie podtrzymują one ciężaru samego budynku, gdyż tę rolę pełnią fundamenty ławowe lub punktowe. W zależności od ich przeznaczenia podłogi przemysłowe są lub nie są izolowane termicznie. Jednakże, jeśli zamierzamy izolować termicznie podłogę przemysłową, izolacja termiczna musi być w stanie wytrzymywać duże obciążenia. Zwykle konieczne jest zastosowanie izolacji termicznej o wytrzymałości na ściskanie o wartości 500 lub 700 kPa.

W przypadku stropu samonośnego na podłożu gruntowym należy ściśle przestrzegać specyfikacji dotyczącej mieszanki betonu, złączy kompensacyjnych i warstwy końcowej. Niezależnie od tego, czy strop jest izolowany termicznie, czy nie, należy brać pod uwagę rozszerzanie się i kurczenie płyty betonowej. Zwykle eksperci wymagają, aby płaszczyzna pod taki strop była dokładnie wypoziomowana i wyłożona dwuwarstwową folią PU lub PCW, tak aby górna warstwa folii mogła się ślizgać wraz z kurczeniem się betonu, zapobiegając tym samym niepożądanym pęknięciom powierzchni.         

System podłogi przemysłowej

  • płyta zbrojona betonowa
  • folia PE w dwóch warstwach
  • FIBRANxps 500-L lub 700-L
  • hydroizolacja
  • wylewka betonowa samopoziomująca
  • żwir 
  • utwardzony grunt