Ściany poniżej poziomu gruntu

Ściany poniżej poziomu gruntu mające kontakt z glebą muszą być izolowane termicznie. Warstwa izolacji termicznej będzie chronić hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W budynkach podpiwniczonych ściany poniżej poziomu gruntu muszą być w sposób wytrzymały chronione przez stratami ciepła i wody, a także przed przeniknięciem wilgoci. Niezależnie od tego, czy piwnica jest ogrzewana, a nawet przekształcona w przestrzeń mieszkalną, czy nie — ściany piwnicy muszą być odpowiednio zabezpieczone.

  • Aby chronić części ścian piwnicy powyżej gruntu, stosuje się izolację termiczną z powierzchnią „gofrowaną”, np. FIBRANxps ETICS GF.
  • Ściany poniżej poziomu gruntu mające kontakt z glebą muszą mieć warstwę hydroizolacyjną, a następnie zabezpieczenie z niskochłonnej i mechanicznie wytrzymałej izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) — np. FIBRANxps 300-L.

System ściany poniżej poziomu gruntu

  • grunt
  • włóknina drenażowa lub membrana kubełkowa
  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolacja
  • ściana zewnętrzna
  • otynkowanie