FUNDAMENTY

Fundamenty to elementy strukturalne, które przenoszą obciążenie budynku na podłoże gruntowe.

Aby zapobiec przechyleniu budynku lub pęknięciom w wyniku nieoczekiwanego lub nierównego osiadania, obciążenie budynku musi być równomiernie przeniesione na grunt. Odpowiedni rodzaj fundamentu określa się na podstawie indywidualnego projektu budynku oraz rodzaju i nośności gruntu. Jednakże rodzaj fundamentu również wpływa na projekt obudowy termicznej budynku, ponieważ w przypadku fundamentów punktowych lub ławowych przenoszenie obciążenia jest mniej równomiernie rozłożone niż w przypadku płyty fundamentowej.

Chociaż tradycyjnie używało się płytkich fundamentów ławowych lub płytowych, dyrektywy dotyczące wydajności energetycznej narzucają stosowanie płyty fundamentowej, ponieważ umożliwia ona budowę ciągłej i nieprzerwanej obudowy termicznej. Poza zapobieganiem tworzeniu się mostków termicznych i w konsekwencji rozwojowi pleśni, płyta fundamentowa minimalizuje również straty ciepła przy problematycznych punktach łączeniowych.

Poduszka fundamentowa — metoda izolacji termicznej płyty fundamentowej od dołu — coraz bardziej zyskuje na popularności. Nie tylko zwiększa ona funkcję stabilizacyjną płyty fundamentowej podczas trzęsienia ziemi, ale chroni również przed przedostawaniem się wody i radonu do budynku.

ROZWIĄZANIA DO FUNDAMENTÓW

Poniżej przedstawiono niektóre rozwiązania fundamentowe zgodne z trendami wydajnych energetycznie konstrukcji. Zarówno poduszka fundamentowa SEISMIC, jak i poduszka fundamentowa to rozwiązania przeznaczone do płyty fundamentowej. W przypadku fundamentów ławowych i punktowych postępuje się zupełnie inaczej.