Podłoga nad nieogrzewanymi pomieszczeniami

Często niższe temperatury w piwnicach są czymś pożądanym, jednakże chcemy zapobiegać utratom ciepła z przestrzeni ogrzewanych.

Aby to osiągnąć ściany i sufity piwnic mające kontakt z pomieszczeniami ogrzewanymi powinny być dodatkowo izolowane termicznie, aby minimalizować przepływ ciepła z ogrzewanej przestrzeni mieszkalnej do zimnej piwnicy. W wydajnych energetycznie budynkach tego typu zapobieganie przepływowi ciepła jest obowiązkowe. Warstwę końcową wykonuje się zgodnie z dostosowanymi zasadami ETICS opisanymi w rozdziale dotyczącym wewnętrznej izolacji termicznej.

System podłogi nad nieogrzewanymi pomieszczeniami

  • warstwa końcowa (np. parkiet)

  • jastrych cementowy

  • izolacja akustyczna — folia z pianki polietylenowej

  • FIBRANxps 300-L
  • płyta zbrojona betonowa

  • FIBRANxps ETICS GF
  • otynkowanie