Izolacja termiczna ścian wewnętrznych

Gdy izolacji termicznej nie można zastosować od zewnętrznej, zimnej strony ściany zewnętrznej, izolujemy stronę wewnętrzną, ciepłą.

Zasadniczo budynki izoluje się termicznie od zewnątrz. Czasami nie jest to możliwe:

  • gdy konieczne jest utrzymywanie konkretnej temperatury w sposób ciągły (pomieszczenia chłodnicze, baseny...);
  • gdy przestrzeń mieszkalna jest używana od czasu do czasu lub tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, przez co zatrzymywanie ciepła w ścianach jest bezcelowe;
  • gdy tylko konkretne przestrzenie lub przestrzenie sąsiadujące z pomieszczeniami nieogrzewanymi powinny być izolowane;
  • gdy instalacja izolacji termicznej po zewnętrznej stronie budynku jest niemożliwe lub niedozwolona.

System izolacji ściany wewnętrznej: