Baseny 

Baseny to typowe przykłady budynków o wysokich wymaganiach w zakresie temperatury i wilgotności względnej.

Szczególnie w tych budynkach basenów, w których izolacja termiczna jest instalowana od środka, projektanci stoją przed trudnym wyzwaniem związanym ze stałym wysokim poziomem wilgotności, gdy izolacje termiczne o wyższym współczynniku pochłaniania wilgoci muszą być uszczelnione paroizolacjami, jeśli mają zachować swoje właściwości izolacyjne. W praktyce nie jest to takie proste zadanie. Chociaż większość izolacji termicznych traci swoje właściwości izolacyjne wraz z zawilgoceniem, izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego o strukturze zamkniętych komórek pochłania jedynie minimalne ilości wilgoci i zachowuje właściwości izolacyjne nawet w przypadku długotrwałego narażenia na wilgoć.

Płyty termoizolacyjne FIBRANxps ETICS wykańcza się tynkiem lub okładziną. We wszystkich systemach izolowanych termicznie od środka — a szczególnie w konstrukcjach betonowych! — pochłanianie wilgoci przez system musi być bardzo dokładnie sprawdzone. Jeśli powierzchnie zewnętrzne ścian zewnętrznych mających kontakt z zimnym powietrzem nie są izolowane termiczne, izolację termiczną przykleja się do ich powierzchni zewnętrznych, a klej musi pokrywać całą powierzchnię panelu.

Aby zapobiegać stratom cieplnym, baseny, zbiorniki wodne oraz inne magazyny pod powierzchnią gruntu otacza się izolacją termiczną FIBRANxps. Jej klasa jakościowa będzie zależeć od zapotrzebowania poszczególnego zastosowania. Zwykle ściany są izolowane panelami termoizolacyjnymi o wytrzymałości na ściskanie o wartości 300 kPa. Wymagana wytrzymałość na ściskanie izolacji termicznej pod płytą fundamentową musi być obliczona przez inżynierów budownictwa.