PODUSZKA FUNDAMENTOWA SEISMIC

Poduszka fundamentowa opracowana do rejonów aktywnych sejsmicznie przy projektowym przyspieszeniu mas gleby powyżej 0,1 g.

Poduszka fundamentowa SEISMIC to system składający się ze zbrojonej betonowej płyty fundamentowej, izolacji termicznej i hydroizolacji. Wszystkie jej warstwy są na stałe połączone w jedną całość.

Współczesne wydajne energetycznie budynki buduje się bez mostków termicznych. Oznacza to, że cały budynek jest chroniony ciągłą i wytrzymałą obudową termoizolacyjną. Istotnym elementem obudowy ochronnej jest poduszka fundamentowa SEISMIC, która zapobiega przed niekontrolowanymi ruchami różnych warstw, a także osiadaniem budynku podczas silnych trzęsień ziemi. Instalacje rurowe, które przebiegają przez poduszkę fundamentową pozostają nienaruszone.

Rowki na górnej powierzchni płyt termoizolacyjnych SEISMIC to specjalna cecha poduszki fundamentowej SEISMIC.

Do takich wymagających zastosowań izolacja termiczna musi być przetestowana i zatwierdzona do użytku przy stałych obciążeniach, na przykład za pomocą Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA.

Systemy

Dwuwarstwowa poduszka fundamentowa SEISMIC

W przypadku rejonów o przyspieszeniu mas gleby powyżej 0,1 g należy instalować dwuwarstwową izolację termiczną płyty fundamentowej z dwustronnie samoprzylepną hydroizolacją otoczoną z dwóch stron dwoma warstwami izolacji termicznej.

Jednowarstwowa poduszka fundamentowa SEISMIC

W rozwiązaniu jednowarstwowym poduszki fundamentowej używa się płyt termoizolacyjnych SEISMIC z rowkowaną powierzchnią.

Warstwę hydroizolacyjną montuje się na płycie fundamentowej, gdyż instalacja na szorstkiej powierzchni betonu poziomującego w regionach o wysokiej aktywności sejsmicznej może doprowadzić do uszkodzenia hydroizolacji.